Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním a zhromažďovaním mojich osobných údajov v databáze webu www.zivotvistote.sk.

Prevádzkovateľ webových stránok www.zivotvistote.sk kladie veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu osobných údajov všetkých svojich návštevníkov. Informácie sú uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. Všetky získané údaje sú využívané výhradne za účelom odosielanie emailov. Užívateľ môže zasielanie informačných emailov kedykoľvek odmietnuť.

Zhromažďujeme len tie Vaše osobné údaje, ktoré na splnenie tohto cieľa skutočne potrebujeme. Osobné údaje, ktoré nám oznámite, chránime všetkými dostupnými administratívnymi i technickými prostriedkami pred predvídaným nebezpečenstvom tak, aby sme zabránili ich zneužitiu. Vaše osobné údaje budú použité iba pre interné záležitosti webu www.zivotvistote.sk. Vaše osobné údaje môžu byť z databázy vymazané na základe Vašej žiadosti odoslanej na adresu info@zivotvistote.sk.