Životné poistenie a exekúcia. Báť sa, či nie?

napísal Martin Horváth

Minule som dostal opäť otázku, či môže exekútor siahnuť aj na sporenie v životnom poistení? A pretože už viackrát som zaznamenal nie celkom jednoznačnú odpoveď na túto otázku, uvediem veci na pravú mieru v nasledujúcom článku. Naposledy som videl zavádzajúcu odpoveď bez vysvetlenia dokonca na webe jedného „odborníka“ v tejto oblasti:

Je dobré si upresniť, kto si čo myslí pod „siahnutím“ na životné poistenie. Ak budem vychádzať z obdobnej situácie v banke, tak životné poistenie je na tom rovnako, ako keď exekútor zablokuje bežný účet. Exekútor má právo zablokovať životnú poistku voči niektorým krokom. Neznamená to však, že môže životnú poistku hneď zrušiť a nechať si poslať prostriedky z nej.

V Exekučnom poriadku (Predpis č. 233/1995 Z. z.) o životných poistkách nehovorí nič žiadne konkrétne ustanovenie. V § 105-112 Exekučného poriadku sa uvádza ako jeden zo spôsobov vykonania exekúcie „prikázaním iných peňažných pohľadávok“ (okrem účtov v bankách, tie sú rozoberané v iných paragrafoch). Do poisťovní chodia denne listy od exekútorov, ktorí sa pýtajú v zmysle Exekučného poriadku, či má povinný poistenie, ak áno, na akú sumu a pod. A následne posielajú príkazy na začatie exekúcie, ktorého doručením poisťovni, stráca povinný právo na vyplatenie pohľadávky – teda v tomto prípade kapitálu zo životného poistenia, alebo poistného plnenia. Ako som už písal, exekútor si nemôže dať vyplatiť kapitál okamžite, ale môže si počkať kým poistná zmluva bude končiť a v takomto prípade si dá exekútor poslať výplatu zo zmluvy na svoj účet. A poisťovňa je povinná mu vyhovieť. Samozrejme, že len do výšky exekučného príkazu. A rovnako má exekútor aj právo na výplatu poistných udalostí zo zmluvy, pokiaľ sa vyplácajú poistenému (teda nie oprávneným osobám v prípade smrti poisteného).

Čiže exekútor nemôže zrušiť životné poistenie a požadovať vyplatenie peňazí z poistnej zmluvy. Ale na peniaze vyplácané zo životnej poistky už exekútor siahnuť môže. A môže si na ne aj počkať.

Môžu teda teoreticky v živote nastať tieto dve situácie:

  1. Poistený má životné poistenie s kapitálom, ale do jeho konca zostáva ešte veľa rokov a je veľký predpoklad, že do tejto doby si svoj záväzok splatí z iných zdrojov a teda mu aktuálne nehrozí splatenie exekúcie z jeho životnej poistky. Po splatení záväzku je exekútor samozrejme povinný oznámiť poisťovni splatenie záväzku a odblokovať životnú poistku. Mimochodom v tejto situácii je veľmi rozumným produktom životné poistenie bez obmedzenia doby ukončenia (niekedy uvádzaných 100 rokov veku), pri ktorom máte vždy dostatok času vysporiadať si svoje záväzky.
  2. Poistený má životné poistenie s kapitálom, do jeho konca zostáva už len krátka doba a je veľký predpoklad, že exekútor si počká do vyplatenia kapitálu a dá si ho poslať na svoj účet. Podobná je aj situácia, keď do konca poistenia zostáva síce viac rokov, ale nie je skoro žiadny predpoklad, že si svoj záväzok dokážete splatiť z iných zdrojov a ani exekútorovi sa nepodarí uspokojiť z iného majetku alebo inými prostriedkami. Takáto situácia však zväčša vyústi do rozhodnutia povinného prestať platiť životnú poistku, z ktorej na konci nebude mať nič. Ale to nie je správne riešenie, pretože poistka má poisteného poisťovať. A prezradím Vám, že existuje aj jedno úplne najlepšie a legálne riešenie, ako si celú svoju životnú poistku zachrániť pred exekútorom. Toto know-how však väčšina poradcov nepozná.

Dúfam že vás článok zaujal, ak sa chcete niečo opýtať, alebo mi len nechať správu, napíšte mi...

Ísť späť