Veľká téma: Zrušenie životnej poistky

napísal Martin Horváth

Životné poistenie patrí medzi dlhodobé produkty finančného zabezpečenia. Preto je vysoko pravdepodobné, že počas Vášho života nastanú situácie, kedy budete zvažovať, že ho zrušíte. Neviete sa zorientovať v tejto komplikovanej a rozsiahlej téme? Počúvate množstvo protichodných informácií? Neviete, komu môžete dôverovať? Potom je práve táto séria článkov určená Vám.

Na úvod si vyjasnime, aké životné poistenie vlastne máte. Existujú dva základné typy:

1. Rizikové životné poistenie

Ste poistený len voči vybraným rizikám (úrazu, smrti, atď.). Nič nesporíte, ani neinvestujete. V prípade ukončenia takéhoto poistenia Vám poisťovňa nič nevypláca.

2. Rezervotvorné životné poistenie (kapitálové, investičné, dôchodkové a pod.)

Časť plateného poistného sa rozdeľuje na krytie rizík a časť na sporenie alebo investovanie. Pri zrušení máte nárok po splnení určitých podmienok na odbytné, ktoré niektoré poisťovne nazývajú aj odkupné alebo odkupnú hodnotu.

Rozdiely pri rušení oboch typov poistenia si vysvetlíme ďalej.

Pripravte sa však na množstvo otázok, ktoré si bude treba pri čítaní nasledujúcich riadkov pravdivo zodpovedať. Práve kvôli nim som celú tému rozdelil do štyroch samostatných článkov, v ktorých nájdete odpovede na Vašu konkrétnu životnú situáciu:

Časť prvá: Čo je Váš skutočný dôvod na zrušenie životnej poistky?

Časť druhá: Čo zrušením životnej poistky získate a čo stratíte?

Časť tretia: Aké máte ešte iné možnosti okrem zrušenia životnej poistky?

Časť štvrtá: Ako zrušiť životnú poistku?

Ísť späť