Veľká téma: Zrušenie životnej poistky III.

napísal Martin Horváth

Časť tretia: Aké máte ešte iné možnosti?

Životné poistenie patrí medzi dlhodobé produkty finančného zabezpečenia. Preto je vysoko pravdepodobné, že počas Vášho života nastanú situácie, kedy budete zvažovať, že ho zrušíte. Neviete sa zorientovať v tejto komplikovanej a rozsiahlej téme? Počúvate množstvo protichodných informácií? Neviete, komu môžete dôverovať? Potom je práve táto séria článkov určená Vám.

V predchádzajúcich častiach sme si povedali o tom, aký je Váš skutočný dôvod a čo zrušením životnej poistky získate a čo stratíte. V tretej časti Vám ukážem, čo môžete urobiť ešte pred tým, ako svoje životné poistenie definitívne zrušíte. Začnime riešeniami, ktoré smerujú k zníženiu poistného napr. v prípade, že Vaša zlá finančná situácia je iba dočasná alebo prechodná.

 

1. Rozloženie splátok poistného

Je možné rozložiť si platby poistného na mesačné alebo štvrťročné. Môže sa Vám hodiť, ak zistíte, že nie ste zrovna typ finančne disciplinovaného poistenca a ročná platba poistného Vás pravidelne finančne vyčerpáva (čo v niektorých prípadoch môže viesť až k zrušeniu poistenia).

Pozn.: Pri väčšine životných poistení je poskytovaná zľava za platbu na dlhšie časové obdobie, teda napr. mesačná platba bez zľavy, štvrťročná s 1% zľavou, polročná s 2% zľavou a ročná platba s 4% zľavou (alebo opačný systém prirážok za kratšie obdobia ako rok).

 

2. Zníženie platieb poistného

Toto je riešenie, ktoré môže významne odľahčiť Vaše finančné výdavky, ale zasahuje už do samotných podmienok poistenia. Preto je nevyhnutné, rovnako ako pri uzatváraní životného poistenia, znova zanalyzovať Vaše potreby a finančnú situáciu. Chce to profesionálneho finančného poradcu, ktorý je kompetentný a dobre pozná podmienky Vašej konkrétnej poistnej zmluvy. Len ten vie rôzne finty a súvislosti, ktorými sa dá dosiahnuť úspora na Vašom poistnom pri minimálnych negatívnych dopadoch na Vás.

 

3. Zrušenie niektorých pripoistení

Súvisí rovnako ako predchádzajúce odporúčanie s úpravami na zmluve, ktoré by ste mali riešiť len s profesionálnym finančným poradcom, pretože ten Vás upozorní na následky týchto zmien a zároveň Vám môže poskytnúť informácie, či a ako sa v budúcnosti budete môcť vrátiť k pôvodným podmienkam Vašej životnej poistky.

 

4. Zrušenie všetkých pripoistení

Zrušenie všetkých pripoistení a ponechanie si len základného životného poistenia je veľmi rozumné riešenie, ak ste si vybrali nové moderné krytia v nejakej novej zmluve, ale zároveň chcete aj základné životné krytie. Takouto kombináciou dvoch zmlúv môžete dosiahnuť jednak aktuálne najmodernejšie krytia niektorých pripoistení a aj naďalej využívať výhodné podmienky pôvodnej životnej poistky. Hlavne sadzby poistného, technická úroková miera, ale aj zdravotný stav zohrávajú v starších zmluvách významnú výhodu. A to ešte bez finančnej straty za jej zrušenie.

 

5. Prerušenie platenia poistného

Toto umožňujú len niektoré poisťovne aj to len pri niektorých novších životných poistkách. Aj keď pravdepodobnosť, že máte práve takúto zmluvu nie je vysoká, oplatí sa túto možnosť preveriť priamo v poisťovni, alebo prekonzultovať so svojím poradcom.

 

6. Samosplácanie

Samosplácanie znamená, že poistné sa hradí z Vašich dosiaľ nasporených peňazí v poistení. Samozrejme, že to má svoje dôsledky a potom nemôžete počítať s tým, že sa na konci poistného obdobia sa dočkáte rovnakej sumy, ako keby ste riadne platili poistné. Túto alternatívu nazývajú niektoré poisťovne aj ako pôžičku. Doplatením nezaplatených platieb sa môžete dostať k pôvodným hodnotám financií na konci zmluvy.

 

7. Zmrazenie poistky

Zmrazenie je stav, pri ktorom prestanete platiť bežné poistné, peniaze naďalej zostávajú v poisťovni do plánovaného konca poistenia a poisťovňa Vám prepočíta výšku základného krytia. Vo väčšine prípadov je to nižšie ako pôvodné krytie, preto sa niekde volá aj poistenie so zníženou poistnou sumou, alebo poistka v splatenom stave. Poistné za toto krytie si poisťovňa strháva z kapitálovej hodnoty poistenia. Pre Vás je výhodné ukončenie platieb poistného a zároveň ponechanie si základného krytia. Túto možnosť však neponúkajú všetky poisťovne a nie pri všetkých produktoch.

Pozn.: Pri zmrazení poistky musia byť vždy najskôr zrušené všetky pripoistenia.

 

8. Čiastočný odkup

Posledná možnosť platí len pre investičné životné poistenia a je pre tých, ktorí sa rozhodli zrušiť svoju investičnú životnú poistku kvôli potrebe financií.

V prípade, že dôvodom na zrušenie je akútna potreba peňazí a neexistuje pre Vás iný výhodnejší spôsob ich získania, je tu ešte možnosť vybrať si z investičného fondu peniaze v priebehu trvania poistenia bez toho, aby ste boli nútený poistku zrušiť. Túto možnosť však majú len novšie investičné životné poistenia. Preto odporúčam, zvážiť túto možnosť aj vzhľadom na aktuálne hodnoty fondov. Realizovať čiastočný odkup investičného poistenia v čase recesie finančných trhov, znamená Vašu stratu nielen v samotných poplatkoch za odkup, ale aj za nízke ceny podielových jednotiek. Každý produkt má nastavené individuálne podmienky čiastočného odkupu, ale vo všeobecnosti platí, že čím viac času uplynulo od uzavretia poistky, tým nižšie poplatky za čiastočný odkup zaplatíte.

Pozn.: V prvých rokoch sa pripravte na poplatky, ktoré zhltnú prevažnú časť odkupnej hodnoty.

 

Záver

Verím, že aj napriek dlhšiemu rozsahu článkov som Vám priniesol dostatočne konkrétneužitočné informácie pre Vaše budúce rozhodnutie.

Odporúčam, pri zvažovaní o rušení poistenia urobiť ešte jednu jednoduchú vec – nakresliť si na papier jednu zvislú čiaru a 

  • naľavo si vypísať všetky PRE (nižšie poistné, ušetrené prostriedky, príp. vyplatené prostriedky, resp. výhody novej poistky) a 
  • napravo všetky PROTI (poplatky, straty, resp. vyššie sadzby, proste všetko uvedené v článku)

Pozrite sa na celú vec bez emócií a s rozvahou. Najlepšie by, samozrejme, bolo poradiť sa s odborníkom na konkrétnu poistnú zmluvu, ktorý vie presnejšie vypočítať konkrétne čísla a aj navrhnúť niektoré konkrétne riešenia. Nuž a pokiaľ ste dospeli do pevného a kvalifikovaného rozhodnutia, že svoju poistku predsa len zrušíte, v poslednom článku Vám úplne podrobne poradím ako zrušiť životnú poistku?

Ísť späť