Veľká téma: Zrušenie životnej poistky II.

napísal Martin Horváth

Časť druhá: Čo zrušením získate a čo stratíte?

Životné poistenie patrí medzi dlhodobé produkty finančného zabezpečenia. Preto je vysoko pravdepodobné, že počas Vášho života nastanú situácie, kedy budete zvažovať, že ho zrušíte. Neviete sa zorientovať v tejto komplikovanej a rozsiahlej téme? Počúvate množstvo protichodných informácií? Neviete, komu môžete dôverovať? Potom je práve táto séria článkov určená Vám.

O výhodách nových životných poistiek som už niečo naznačil v prvej časti.  Je možné, že často počúvate od agentov, že kapitálové poistenie je už dnes prežitok a nové moderné investičné, alebo rizikové životné poistenia sú omnoho variabilnejšie. S tým by sa dalo súhlasiť v prípade, že si chcete „dnes“ uzatvoriť prvé životné poistenie. Ale, čo v prípade, že už spomenuté kapitálové poistenie máte? Tam je situácia iná. Potom patríte medzi tých, ktorí si kupovali svoje životné poistenie v čase, kedy investičné alebo rizikové na Slovensku ešte vôbec nemuselo existovať.

Z histórie investičného poistenia

Prvé investičné poistenie sa začalo na Slovensku predávať v roku 1998. Reálny boom nastal niekedy okolo rokov 2004-2006. Rovnako napr. prvé pripoistenie kritických chorôb začala na Slovensku predávať v roku 1998 dnes už neexistujúca Univerzálna banková poisťovňa. V roku 2000 ponúkalo pripoistenie už 7 poisťovní, ale najširší balík vtedy obsahoval 11 diagnóz (dnes až 67).

Tým chcem povedať, že rozhodovať sa dnes bez ohľadu na minulé rozhodnutia je neporovnateľne ľahšie, ako robiť kvalifikované rozhodnutia s ohľadom na svoje predchádzajúce kroky.

Takže tu je osem možných strát, s ktorými treba kalkulovať pri rušení životného poistenia:

1. Stratíte výhodné sadzby poistného

(týka sa všetkých životných poistení)

Väčšina sadzieb poistného (s výnimkou čisto úrazových poistiek) sa počíta podľa veku poisteného a teda v prípade, že napr. zrušíte poistku uzatvorenú pred 10 rokmi a uzatvoríte si namiesto nej novú, ale rovnaký typ, tak za novú zaplatíte vyššiu sadzbu, keďže do nej vstupujete o 10 rokov starší a možno aj nie celkom zdravý. Z toho vyplýva, že lacnejší typ poistenia vzhľadom k odlišným podmienkam rôznych poistení si síce môžete vybrať, ale výhodnejšiu sadzbu už vzhľadom k veku nikdy nedostanete.

Pozn.: Pre jednoduché porovnanie uvediem pár konkrétnych mesačných sadzieb poistného (bez udania poisťovne a produktu):
vek poisteného
kapitálové životné poistenie na 50 000 €/20 rokov
rizikové životné poistenie na 50 000 €/20 rokov (najnižšia možná sadzba)
investičné životné poistenie na 50 000 €/20 rokov
30 rokov
231,10 €
17,23 €
20,00 €
40 rokov
246,60 €
30,38 €
40,00 €
50 rokov
284,50 €
64,80 €
100,00 €

 

2. Zvýhodňovanie žien pri poistení už nie je možné

(týka sa všetkých životných poistení u žien)

Od roku 2013 platí rozhodnutie Európskeho Súdneho dvora o tom, že rozdeľovanie podľa pohlavia a zvýhodňovanie jedného z nich nižšími sadzbami poistného (tzv. Gender smernica) je neprípustné. Napriek rozdielnym úmrtnostným štatistikám u mužov a žien, obidve pohlavia dostanú v celej EÚ rovnaké sadzby poistného. Do roku 2013 (formálne do 1.4.2013) však bolo prirodzené, že ženy mali vzhľadom na vyšší vek dožitia oproti mužom nižšie poistné sadzby. Preto, ak sa ktorákoľvek žena rozhodne „dnes“ zrušiť svoju životnú poistku uzatvorenú pred 1.4.2013 (teda uzatvorenú ešte za výhodnejšie sadzby poistného oproti mužom), tak každá ďalšia životná poistka uzatvorená v budúcnosti už takto zvýhodnená nebude.

Pozn.: Pre jednoduché porovnanie uvediem pár konkrétnych mesačných sadzieb:
 
rizikové životné poistenie na 50 000 €/20 rokov/40 ročný klient
investičné životné poistenie na 50 000 €/20 rokov/40 ročný klient
muž pred 1.3.2013
53,47 €
50 €
žena pred 1.3.2013
26,11 €
25 €
zjednotená sadzba po 1.3.2013
43,40 €
40 €

 

3. Prídete o výhodné úročenie

(týka sa len kapitálových a investičných poistení s garantovaným fondom)

Doteraz stále platí, že garantované zhodnotenie na poistnej zmluve je garantované počas celej doby trvania poistnej zmluvy. Pokiaľ teda zrušíte staršiu kapitálovú životnú poistku, tak stratíte výhodné úročenie. Od 1.1.2014 platí pre všetky nové životné poistenia technická úroková miera (TÚM) 1,9%, do vtedy bola TÚM 2,5%. Ale pri starších zmluvách  (pred rokom 2006) môže byť TÚM kľudne aj 4-5%. Preto si treba dobre premyslieť, či je dnes vôbec možné dosiahnuť garantované zhodnotenie napr. 5% na také dlhé obdobie iným spôsobom.

Pozn.: Upozorňujem, že výpočet zhodnotenia pri životnom poistení je oveľa komplikovanejší, ako len čisté úrokovanie platieb poistného. Pre jednoduché porovnanie uvediem pár konkrétnych príkladov cieľových súm pri 20 ročnom programe:
TÚM
kapitálové životné poistenie s mesačným poistným 50€/20 rokov/30 ročný klient
investičné poistenie s garantovaným fondom s mesačným poistným 50€/20 rokov/30 ročný klient
1,9%
10 555 €
12 399 €
2,5%
11 134 €
13 140 €
3,5%
12 099 €
14 497 €
5,0%
13 546 €
o takejto alternatíve som nepočul :-)

 

4. Sumu vloženú za prvé 1-3 roky stratíte takmer celú

(platí pri kapitálových a investičných životných poistkách)

Poplatky zmlúv môžeme deliť na počiatočnépriebežné. Popri poplatkoch platených v poistných zmluvách priebežne (napr. administratívny poplatok, či poplatok za správu účtu, alebo poplatky za krytia poistených rizík) obsahujú životné poistenia aj počiatočné poplatky zmluvy, ktoré slúžia na úhradu nákladov distribúcie a nákladov na správu zmluvy. Hovoríme im „počiatočné podielové jednotky". Ich výška sa v priemere rovná dvom ročným platbám do poistenia. Nájdu sa aj extrémy, kde idú na poplatky až 3 ročné platby, ale sú zmluvy, kde je to približne len 1 ročná platba.

Podstatné je, že vo všetkých poisťovniach sú tieto poplatky nevratné, nech zrušíte zmluvu kedykoľvek (o ich výšku sa vždy znižuje vyplácaná odkupná hodnota). Preto pri zrušení zmluvy do 2 rokov vo väčšine prípadov poisťovňa nevracia ani cent z nasporených/nainvestovaných peňazí. Ak teda zmluvu zrušíte, tak z týchto 1-3 ročných platieb neuvidíte nič. V prípade, že si vzápätí uzatvoríte podobnú, ale „výhodnejšiu“ zmluvu, tak tieto isté počiatočné poplatky v podobnej výške budete platiť nanovo v novej zmluve. Preto si nezabudnite dať Vášmu finančnému poradcovi zrátať, či výhody novej životnej poistky prevýšia stratu z druhýkrát platených vstupných poplatkov.

Pozn.: Že ide o vysoké sumy, ukážem na pár výpočtoch počiatočných poplatkov pre tých, ktorým sa nechce násobiť:
výška mesačného poistného
počiatočné náklady
1 ročné poistné
počiatočné náklady
2 ročné poistné
počiatočné náklady
3 ročné poistné
30,00 €
360 €
720 €
1080 €
50,00 €
600 €
1200 €
1800 €
100,00 €
1200 €
2400 €
3600 €

 

5. Prídete o peniaze na strhnutých odkupných poplatkoch alebo nízkej odkupnej hodnote

(platí pre investičné a kapitálové životné poistenia)

Platí, že čím skôr od uzatvorenia svoju zmluvu zrušíte (odkúpite), tým väčšiu stratu zaznamená Vaša peňaženka. Tak ako som uviedol v predchádzajúcom bode, v prvých rokoch sú Vaše peniaze použité na krytie nákladov distribúcie a nákladov na správu zmluvy (vrátane provízie finančného agenta) a kapitál na zhodnotenie sa tvorí len veľmi pomaly. V ďalších rokoch časť platby slúži na krytie poistených rizík a zvyšok sa zhodnocuje.

Pri kapitálových životných poistkách stúpa odkupná hodnota prvé roky len veľmi pomaly, ale v posledných rokoch trvania zmluvy raste výrazne rýchlejšie, ako len o zaplatené poistné. Preto si treba v tomto období veľmi dobre zrátať, či sa Vám neoplatí tých posledných 3-5 rokov počkať a zinkasovať oveľa vyššiu sumu, ako aktuálnu odkupnú hodnotu.

Poisťovne naviac uplatňujú poplatky za odkup investičných poistiek počas prvých desiatich, nezriedka aj viac rokov. Poisťovňa Vaše finančné prostriedky investovala na finančných trhoch, z ktorých ich musí stiahnuť a s tým má spojené aj rôzne náklady. Výšku týchto poplatkov si vopred vyhľadajte v poistných podmienkach Vašej zmluvy, alebo sa informujte priamo v poisťovni. Vo všeobecnosti platí, že čím skôr sa životné poistenie ruší, tým menšiu časť vložených peňazí Vám poisťovňa vyplatí.  Nulová strata pri rušení takejto životnej poistky však prichádza do úvahy až okolo dvadsiateho roku trvania zmluvy.

Pozn.: Na dvoch konkrétnych príkladoch ukážem o koľko € zo zaplateného poistného príde klient pri predčasnom zrušení životnej poistky:

zrušenie životného poistenia na konci kapitálové životné poistenie s mesačným poistným 50€/20 rokov/30 ročný klient/1,9% TÚM investičné poistenie s garantovaným fondom s mesačným poistným 50€/20 rokov/30 ročný klient/1,9% zhodnotenie ročne
2 roku -739,48 € -1 200,00 €
5 roku -994,46 € -2 358,67 €
18 roku
-1 566,87 €
-183,55 €
20 roku
-1 444,60 €
+133,40 €

Na kapitálovom životnom poistení stratíte v prvých rokoch menej ako na investičnom. V posledných rokoch sa karta obráti.

 

6. Už nikdy nemusíte mať možnosť získať žiadnu inú životnú poistku

(týka sa všetkých životných poistení)

Pri uzatváraní novej životnej poistky, ako aj pri navyšovaní poistnej sumy alebo dopĺňaní pripoistení pri starších zmluvách, skúma poisťovňa vždy aktuálny zdravotný stav poisteného. Nemusí to však znamenať, že Vás pošle na lekársku prehliadku. To robí len pri vysokých poistných sumách, alebo pri nie celkom jednoznačne zdokumentovanom zdravotnom stave poisteného.

Ak vo Vašom zdravotnom stave medzitým nastali výrazné zmeny, môže sa stať, že vám poisťovňa:

  • v lepšom prípade vyjme z poistenia buď niektoré konkrétne diagnózy, alebo nepoistí niektoré telesné orgány/časti tela (tzv. výnimky alebo výluky), alebo
  • neumožní niektoré celé pripoistenia, alebo
  • v horšom prípade Vás už nepoistí vôbec – stanete sa tzv. nepoistiteľným.

To by však znamenalo, že Váš prvotný zámer, kvôli ktorému ste si chceli novú „výhodnejšiu“ poistku uzatvoriť, sa vôbec nemusí naplniť. Ak si však staré životné poistenie ponecháte nezmenené, aj napriek Vášmu (medzičasom) zmenenému zdravotnému stavu, v prípade poistnej udalosti Vám bude vyplatené poistné plnenie presne tak, ako to bolo dohodnuté v tejto pôvodnej zmluve pred zmenou Vášho zdravotného stavu.

Tip: Vždy, keď plánujete zmeniť životné poistenie, najskôr si uzavrite novú poistku, počkajte na akceptovanie poistného návrhu poisťovňou a počkajte aj tzv. čakacie alebo karenčné lehoty a až následne zrušte pôvodnú zmluvu, keď ste na 100% krytý novým poistením. Vyhnete sa tak situácii, kedy stará zrušená zmluva Vás už nekryje a novú Vám poisťovňa odmietne úplne/čiastočne, alebo sa stane poistná udalosť v čase, kedy už nie ste poistený starou zrušenou zmluvou, ale novou ešte nie ste (neuplynuli čakacie/karenčné lehoty).

 

7. Možná strata pri odkupe v nevhodný čas

(platí pre investičné životné poistenia)

Počas trvania investičných životných poistiek dochádza k výkyvom v podielových fondoch, takže pokiaľ je Váš fond práve v poklese, tak zrušením poistky Vám vyplatí poisťovňa aktuálne nízku hodnotu podielov, čím môžete stratiť až desiatky percent. Preto odporúčam, sledovať aj aktuálne hodnoty podielových fondov a brať na ne ohľad pri Vašom rozhodovaní.

 

8. Dodanenie daňových benefitov uplatnených do roku 2011

(platí pre investičné a kapitálové životné poistenia)

Do roku 2011 ste si mohli uplatniť zaplatené poistné na životné poistenie ako nezdaniteľnú časť základu dane (max. do sumy 398,33 €). Mnohí z Vás ktorí ste si tento benefit uplatňovali a medzičasom (do 31.12.2010) predčasne zrušili svoje životné poistky, ani netušíte, že ste mali povinnosť túto úľavu opäť dodaniť. Od roku 2011 už nie je možné si uplatniť daňovú úľavu ohľadom zaplatených príspevkov na životné poistenie v roku 2011. Ak si však aj uplatnili daňovú úľavu a predčasne zrušili svoju poistnú zmluvu až po 1.1.2011, nie ste povinný podľa zákona túto úľavu dodaniť.

Ako vidíte, spočítať všetky položky v tom-ktorom konkrétnom prípade, nie je vôbec jednoduché. Preto je vhodné, vždy sa poradiť s odborníkom v danej oblasti a nechať si vysvetliť a vypočítať všetky pre a proti, aby ste sa rozhodli správne a svoje rozhodnutie neskôr neoľutovali.

ďalšej časti sa pozrieme na to, akými fintami sa dá zachrániť životná poistka pred jej zrušením: Časť tretia: Aké máte ešte iné možnosti?

Ísť späť