Pravda o vyplácaní poistných udalostí

napísal Martin Horváth

Poistenie si ľudia uzatvárajú preto, aby sa finančne chránili pred rizikami, ktoré nevedia predpovedať ani odvrátiť. V prípade ich vyskytnutia očakávajú adekvátne peňažné plnenie od poisťovne, ktoré im nahradí škodu alebo ušlý príjem. Asi si teraz poviete, že teória je síce pekná... ale: a teraz by som mohol citovať množstvo blogerov a prispievateľov do diskusných fór, ktorí majú opačný názor na vyplácanie poistných udalostí. Zámerne nepíšem "skúsenosť", lebo nie všetky príspevky sú o priamo zažitých skúsenostiach, ale zväčša ide o názor na základe počutého, čítaného, proste skúsenosti niekoho iného. Za všetkých len tri (z tých slušnejších):

Tento názor na vyplácanie poistných udalostí prevažuje vo všetkých diskusiách na internete. Spokojní klienti nemajú dôvod vypisovať pochvalné ódy na ich poistné plnenia, a preto zostáva v spoločnosti celkovo negatívny dojem. V mojej práci sa stretávam priamo s vyplácaním poistných udalostí, tak som sa rozhodol nabúrať tento mýtus a uviesť reálne čísla z mojej reálnej praxe.

Metodika

Vybral som si jeden konkrétny kalendárny mesiac. Je to dosť dlhé obdobie na ukážku a vyhodnotiť celý rok by bolo časovo náročné. Vybral som posledný uzatvorený mesiac v roku 2015, avšak december by bol poznačený sviatkami, rovnako január (menej pracovných dní), preto november. Urobil som štatistiku za tento mesiac zo všetkých poistných udalostí, ktoré sme vybavili. Nerobil som štatistiku z nahlásených poistných udalostí, pretože tie klienti nahlasujú rôznymi cestami a ja sa o nich môžem dozvedieť až neskôr. Každá nahlásená poistná udalosť musí byť vybavená, či už pozitívne, alebo negatívne. Takže do štatistiky sa určite dostane. A aby bolo vidieť, ako dlho sme posudzovali poistné udalosti od nahlásenia, uvádzam aj dátum pôvodného nahlásenia poistnej udalosti. No a aby bolo úplne jasné, ide o životné a úrazové poistenie, nie majetkové. Zdieľam maximum informácií, ktoré je možné zdieľať pri dodržaní všetkých zákonných aj zmluvných podmienok.

Výsledok

Za november 2015 sme spolu vybavili 29 poistných udalostí. V 25 prípadoch (86%) bol nárok klientov uznaný a poistné plnenie vyplatené, vo väčšine prípadov do 10 dní od obdržania poistného hlásenia.

V 3 prípadoch bolo klientom zamietnuté poistné plnenie. Jednému kvôli nepredloženiu požadovanej lekárskej správy (a to ani v dodatočnej lehote a po písomnej urgencii). To však neznamená, že si ju nemôže ešte uplatniť v budúcnosti, ak doloží požadovanú lekársku správu. Druhému klientovi sme odmietli plnenie z pripoistenia oslobodenia od platenia kvôli nedosiahnutiu potrebnej lehoty trvania 6 mesiacov (tento klient už dostal odškodnenie tej istej poistnej udalosti z iného pripoistenia). A tretie plnenie bolo zamietnuté, lebo klient nemal poistenú udalosť, ktorá sa mu stala.

V jednom prípade ešte stále čakáme na lekárske správy. Za tento mesiac sme spolu vyplatili 25 klientom 18 297 €.

A ešte jedna „pikoška“. O poisťovniach sa hovorí, že v prípade viacnásobných poistných udalostí toho istého klienta, poisťovne vypovedajú takémuto klientovi jeho zmluvu. Jeden z našich klientov v tomto sledovanom mesiaci mal vyplatenú 21. poistnú udalosť. Áno, čítate správne, 21 poistných udalostí za 11 rokov na jeho životnej poistke. Jeho poistka stále platí a trvá :-).

Netvrdím, že toto skóre je vo všetkých poisťovniach rovnaké, každý mesiac a pri všetkých druhoch poistení, ale toto sú reálne čísla za reálne obdobie v reálnej poisťovni. Je to dané aj kvalitou poistných zmlúv, inak by tých zamietnutých poistných plnení z dôvodu, že klient nemal poistenú udalosť, ktorá sa mu stala, bolo určite viac. A je to aj kvalitou vypisovania poistných hlásení. Pokiaľ niektorí poistní poradcovia nemajú čas na vypísanie poistného hlásenia klientovi a ten si ho musí vypísať aj poslať sám, tak sa nečudujem, že skóre je zásadne horšie. Pretože niekdy aj zabudnutá drobnosť pri vypisovaní poistného hlásenia má za následok nevyplatenie plnenia.

Posúdenie dňa: Poistné hlásenie z: Poistený: Výsledok poistného hlásenia:
3.11.2015 2.11.2015 Peter K. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok
4.11.2015 21.10.2015 Zuzana V. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok
5.11.2015 3.11.2015 Oľga S. Uznaný nárok na poistné plnenie - úmrtie
5.11.2015 4.8.2015 Oliver S. Zamietnutie žiadosti o poistné plnenie - Klient nereagoval na naše požiadavky
6.11.2015 2.11.2015 Miroslav M. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok
6.11.2015 2.11.2015 František T. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok a zlomenina
6.11.2015 2.11.2015 Peter K. Uznaný nárok na poistné plnenie - hospitalizácia, posudzované ešte iné pripoistenie
9.11.2015 2.11.2015 Rebeka B. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok
9.11.2015 3.11.2015 Ľudovít H. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok
"Pikoška": tento klient mal za 11 rokov celkovo 21 vyplatených poistných udalostí
9.11.2015 22.10.2015 Július M. Zamietnutie žiadosti o poistné plnenie - Žiadna hospitalizácia, žiadny chirurgický zákrok
11.11.2015 9.11.2015 Alena K. Klient bol písomne informovaný o stave šetrenia poistného hlásenia (stále čakáme na lekárske správy)
11.11.2015 2.11.2015 Ondrej G. Uznaný nárok na poistné plnenie - nevyhnutná doba liečenia úrazu,
11.11.2015 4.8.2015 Emil S. Uznaný nárok na poistné plnenie - práceneschopnosť, chirurgický zákrok a nevyhnutná doba liečenia úrazu
16.11.2015 13.11.2015 Michal D. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok
16.11.2015 2.11.2015 Silvia B. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok a hospitalizácia
18.11.2015 19.3.2015 Vladimír V. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok a hospitalizácia
18.11.2015 13.11.2015 Darina D. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok, posudzované ešte iné pripoistenie
19.11.2015 13.11.2015 Mikuláš O. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok
20.11.2015 13.11.2015 Igor K. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok
20.11.2015 13.11.2015 Lukáš Š. Uznaný nárok na poistné plnenie - hospitalizácia
20.11.2015 1.6.2015 Ivan B. Uznaný nárok na poistné plnenie - oslobodenie od platenia poistného
23.11.2015 18.11.2015 Lukáš L. Uznaný nárok na poistné plnenie - nevyhnutná doba liečenia úrazu a chirurgický zákrok
23.11.2015 3.11.2015 Branislav H. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok a hospitalizácia
25.11.2015 18.11.2015 Mária U. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok a hospitalizácia
25.11.2015 18.11.2015 Dagmar H. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok a hospitalizácia
25.11.2015 21.7.2015 Edita G. Zamietnutie žiadosti o poistné plnenie - Neschopnosť akejkoľvek práce menej ako 6 mesiacov
Poznámka: z tejto poistnej udalosti už bola klientka odškodnená, jednalo sa už len o posúdenie iného pripoistenia
25.11.2015 12.1.2015 Michal T. Uznaný nárok na poistné plnenie - trvalé následky úrazu
30.11.2015 23.11.2015 Alžbeta S. Klient bol písomne informovaný o stave šetrenia poistného hlásenia (nárok následne uznaný 16.12.2015)
30.11.2015 2.11.2015 Erik K. Uznaný nárok na poistné plnenie - chirurgický zákrok a hospitalizácia

A prečo to niekdy trvá tak dlho a prečo potrebujeme toľko papierov

Môžete si povedať, že posudzovať zlomenú nohu, alebo operáciu žlčníka dlhšie ako 14 dní, alebo pýtanie lekárskej dokumentácie za posledný rok je neprimerané šikanovanie klientov. Ale čudovali by ste sa, kam sú schopní zájsť niektorí „šikovníčkovia“. Pokiaľ v deväťdesiatych rokoch sa zameriavali podvodníci výhradne na majetkové poistenie (autá, domy, byty), v súčasnosti sa neštítia podvádzať pri úrazoch, zraneniach, ich nahlasovaní, lekárskych správach a neraz sú v nich zapletení aj lekári a samotní poradcovia. Stali sa už aj prípady sebapoškodzovania s úmyslom zbohatnúť na poistke. Poisťovne sa preto chránia pred takýmito „šikovníčkami“, a pýtajú si viac dokladov, pozornejšie si overujú informácie, neraz najímajú aj detektívov. Podľa dostupných informácií sa rozsah podvodov na Slovensku ráta ročne na tisícky prípadov a objem takto zistených falošných udalostí už zachránil poisťovniam rádovo milióny Eur. Eur, ktoré by inak poisťovne museli započítať do cien poistného. Do cien Vášho poistného :-).

Dúfam že vás článok zaujal, ak sa chcete niečo opýtať, alebo mi len nechať správu, napíšte mi...

Ísť späť