Čo vám politici o ochrane vkladov v bankach nepovedali

napísal Martin Horváth

Možno patríte tiež k mimoriadne konzervatívnym sporiteľom, ktorí si odkladajú peniaze na účet v  banke, s pocitom spokojnosti, že Vaše peniaze v banke sú v bezpečí. Veď sú chránené Fondom ochrany vkladov. Ak niektorá z bánk nie je schopná klientom vyplatiť vložené peniaze, Fond ochrany vkladov by to mal vyriešiť za ňu. Ako je to v skutočnosti? Dôverujete Fondu na ochranu vkladov? Viete, ako a do akej výšky sú Vaše peniaze v banke chránené?

Fond ochrany vkladov (ďalej len FOV) je inštitúcia, ktorá zbiera finančné príspevky od bánk, aby v prípade krachu niektorej z nich, dokázala nám, klientom, poskytnúť náhradu za nedostupné vklady a teda vklady vyplatiť.

Fond bol založený v roku 1996 v časoch divokého západu v bankovníctve, kedy prevažnú časť bánk v SR ovládal štát alebo domáci kvázi „podnikatelia“. Vtedy (2000-2004) vyplatil fond klientov štyroch menších bánk (Devín banka, Slovenská kreditná banka, Dopravná banka a AG Banka).

Ktoré banky sú „chránené“?

Aktuálne pod tento systém ochrany vkladov spadá 13 slovenských bánk. Naopak, ani jedna pobočka zahraničných bánk na Slovensku nie je účastníkom systému ochrany vkladov v SR, takže vklady, napr. v ZUNO, UNICREDIT, OBERBANK, MBANK alebo FIO BANKY, sú chránené podľa legislatívy štátu, v ktorom majú sídlo (zväčša ČR alebo Rakúsko).

Ale, to by mohlo byť jedno, keďže od 30.12.2010 sú vklady v bankách v SR a v ďalších krajinách EÚ chránené jednotne do výšky 100 000 €. Jedno by to však nebolo, keby sme v prípade krachu takejto banky museli ako klienti cestovať do najbližšej pobočky v Čechách alebo do Rakúska, aby sme si uplatnili svoje právo na vyplatenie vlastných peňazí. Ale ani to by vlastne nebol taký problém, keby sme mali istotu, že nám naše peniaze, ktoré sme do banky vložili, v prípade jej krachu aj vyplatia, tak ako s odvolaním na FOV sľubujú.

Koľko je doteraz reálne vo fonde?

Keďže hlavná úloha FOV je vyplácanie vkladov v bankách, jeho výška by sa mala odvíjať od výšky vkladov v bankách. Pozrime sa teda na výšku chránených vkladov.

  • V roku 2014 objem všetkých vkladov v bankovom sektore u nás dosiahol výšku 49 340 000 000 € (zámerne to uvádzam s nulami, aby sa to veľké číslo lepšie predstavilo).
  • Podiel chránených vkladov na celkových vkladoch bánk v bankovom sektore predstavuje 57,05 % a teda ku koncu roka 2014 bola suma chránených vkladov 28 150 000 000 €.
  • Na začiatku roka 2014 bolo vo fonde 150 000 000 € finančných zdrojov. V roku 2014 banky platili do FOV štvrťročné príspevky v rôznej výške tak, ako ich určila rada FOV. Na konci roku 2014 tak bolo vo fonde spolu 183 900 000 € finančných zdrojov. A to je prvé prekvapivé zistenie, ktoré, mimochodom, konštatuje aj samotný fond vo svojej výročnej správe, že:

„Vlastné finančné zdroje Fondu k 31.12.2014 v pomere k objemu chránených vkladov predstavujú 0,65 %.“

 Čo to v praxi znamená? Ako sú naše vklady v bankách V SKUTOČNOSTI chránené?

  • Na každých 100 € vložených rádovým občanom v banke, má fond „ v trezore rezervu“ 65 centov na prípadnú výplatu Vás, ako klienta prípadne skrachovanej banky. Dobre čítate, 0,65 € na 100 Vašich eúr.
  • Takže, vlastné zdroje fondu by nestačili ani na vyplatenie vkladov najmenšej stavebnej sporiteľne na Slovensku.

Zdá sa Vám to primálo? To nie je všetko.

Príklad:

Zoberme si jednu zo stredne veľkých bánk, ktorá má pobočky skoro v každej dedine a ktorú vlastní skupina žralokov podnikajúcich snáď vo všetkých odvetviach na Slovensku.

Táto banka mala na konci roka 2014 objem vkladov 3 557 000 000 €, z ktorých prepočtom NBS by malo byť chránených cca 2 029 000 000 €. Takže, ak by za takúto banku musel fond vyplácať vklady jej klientom, mal by vlastné prostriedky na vyplatenie ani nie 1/10 jej vkladov a fondu by chýbalo nejakých 1 845 100 000 €.

Takže čo teraz?

Fond by nevyplatil klientov? Ale na to je predsa zákon. A fond predsa nemôže porušovať zákon. To aby politici rýchlo zmenili zákon. Alebo by si fond požičal? Ale od koho? Od štátu? Od komerčných bánk? A kto by sa zaručil za návratnosť takéhoto úveru? A takáto pôžička by predsa zvýšila dlh verejných financií, ktorí politici tak úporne strážia. A ako rýchlo by fond získal peniaze a teda mohol vyplácať klientov?

To všetko sú otázky, na ktoré neviem teraz odpoveď a myslím, že nikto z nás. Ale, viem si domyslieť, že ochrana vkladov fondom, ktorý v skutočnosti nemá ani len 1% z výšky týchto vkladov, je len ilúziou pre neinformovaných (pardón – málo informovaných) klientov. Aby sme nespanikárili a nevyberali si svoje peniaze z bánk. Zákon je platný. Účel splnil. To, že fond už viac ako dekádu nevyplácal klientov žiadnej krachujúcej banky neznamená, že takáto situácia nemôže nastať do pár rokov. A to sa v ďalšom článku ešte pozrieme na jednu perličku v súvislosti s Fondom ochrany vkladov.

Dufam ze vas clanok zaujal, ak sa chcete nieco opytat, alebo mi len nechat spravu, napiste mi...

Ísť späť