Čo vám lekár napíše do lekárskej správy

napísal Martin Horváth

Pravdepodobne sa dostalo do uší už aj vám, čo sa v posledných rokoch deje na lekárskej pôde vo vzťahu k pacientom.  A možno práve u vášho obvodného lekára. Je totiž mimoriadne dôležité, aby ste si kontrolovali, čo vám ošetrujúci lekár napíše do VAŠEJ lekárskej správy. Ak sú v nej skreslené údaje alebo úplné hlúposti, môže vám to narobiť poriadne problémy!

Študujete si poriadne každú lekársku správu, ktorú vám vystavuje váš ošetrujúci lekár? Ľahko sa totiž môže stať, že vďaka vašej alebo lekárovej nepozornosti, nesprávne nadiktovanému údaju,  či nebodaj doktorovým zámerom, vám poisťovňa neuzná poistnú udalosť. Poisťovne si totiž veľmi pozorne čítajú všetky predložené lekárske správy a často si pýtajú aj výpis z zdravotnej karty.

Príklad 1

Pani Renáte sa stalo, že dôsledkom  začínajúcich srdcových problémov  v roku 2010 odpadla, avšak všetko prebehlo bez ďalších komplikácií. Boli jej predpísané obligátne lieky, s ktorými žila bežný život ďalej. O šesť rokov neskôr, teda v roku 2016, sa jej stav skomplikoval a museli jej operovať srdiečko. Pred nástupom do nemocnice a následnou hospitalizáciou však padla otázka, ODKEDY, má pani Renáta tieto zdravotné problémy. Staršia pacientka medzi rečou odpovedala, že približne pred 10 rokmi raz odpadla a od tej doby sa lieči. Túto nepravdu teda zaznamenal lekár do lekárskej správy. A ďalší lekári tento údaj prepisovali do všetkých nasledujúcich lekárskych správ. Takže podľa týchto lekárskych správ, jej komplikácie mali trvať od roku 2006. Okrem iného pani Renáta zabudla aj na dôležitý fakt, že v roku 2008 si uzatvorila poistku, kde v zdravotnom dotazníku jasne uviedla, že je zdravá a nelieči sa na žiadne ochorenie. Uzatvárala si teda poistku nie dva roky PO prvom odpadnutí, vtedy by totiž popravde musela do zdravotného dotazníka pri uzatváraní poistenia nahlásiť aj to odpadnutie v roku 2006. Ona si však uzatvárala poistku dva roky PRED prvým odpadnutím. Teda v zdravotnom dotazníku neklamala, keď v tej dobe tvrdila, že je zdravá. Výsledkom takéhoto konania pani Renáty však bolo, že poisťovňa na základe lekárskych správ pani Renátu podozrievala z klamania pri vypĺňaní zdravotného dotazníka a neuznala jej poistné plnenie z jej poistky. A to všetko kvôli tomu, že si nezapamätala rok, kedy prvýkrát odpadla.

Príklad 2

Fenoménom dnešnej doby je, že niektorí lekári častokrát využívajú neznalosť a nedostatočný prístup pacienta k informáciám o vlastnom zdravotnom stave. Môže sa teda ľahko stať, že vás zrazu prekvapia rôzne diagnózy, s ktorými nemáte nič spoločné, okrem toho, že sú zapísané vo vašej zdravotnej karte. Lekári takýmto spôsobom buď vydávajú recepty pre svojich známych, ale na meno pacienta, ktorý môže byť absolútne zdravý, alebo si len chcú nahnať viac výkonov, ktoré im zdravotné poisťovne preplácajú. Častokrát na to pacient príde náhodne, alebo až pri dokladovaní nejakej skutočnej vlastnej poistnej udalosti. A vtedy sa napríklad dozvie, že už päť rokov sa lieči na vážnu psychickú diagnózu, alebo že dva roky užíva lieky na vysoký krvný tlak.

Dôsledky z takejto nepozornosti a nevedomosti pacienta? Nevyplatená poistná udalosť, na ktorú by za normálnych okolností nárok mal!

Riešenie je častokrát poriadne zložité a zdĺhavé. Najskôr treba dopátrať, čo za takýmto rozhodnutím poisťovne stojí a následne zvážiť, či existuje spôsob, ako sa dá takáto situácia poisťovni vysvetliť. Je teda potrebné:

  • reklamovať nesprávne údaje a žiadať spätnú opravu záznamov v zdravotnej karte buď priamo u konkrétneho lekára, alebo v zdravotnej poisťovni
  • vyžiadať si potvrdenie, že pacient nebol diagnostikovaný a liečený na túto chorobu

Na čo si dávať pozor?!

  • Čítajte si pozorne VAŠE lekárske správy
  • Kontrolujte si dátumy a diagnózy uvedené v zdravotnej karte
  • Ak si nie ste istý, nediktujte lekárom nepresné údaje

Ak ešte nemáte sprístupnenú Vašu zdravotnú kartu online, tak si čím skôr vybavte prístup k tejto službe. Získate tým napr. aj zdravotnú kartičku v mobile vždy pri sebe. Postup je jednoduchý a v nasledujúcich linkoch nájdete informácie aj registračné formuláre k Vašej zdravotnej karte.

Dúfam že vás článok zaujal, ak sa chcete niečo opýtať, alebo mi len nechať správu, napíšte mi...

Ísť späť