Ako si poistiť úraz

napísal Martin Horváth

Poistenie trvalých následkov úrazu je jeden zo základných poistných produktov a rozhodne by nemal chýbať vo Vašom portfóliu. K čomu je toto poistenie dobré a ako by malo byť nastavené?

Poistenie trvalých následkov úrazu sa týka, ako je už jasné z jeho názvu, len úrazov, ktoré spôsobia trvalé následky. Toto poistenie by rozhodne malo mať prioritu pred poistením drobných úrazov, pretože rieši situácie, ktoré môžu spôsobiť významné finančné komplikácie v rodinnom rozpočte. Drobnými úrazmi sa myslia také, ktoré neohrozia našu schopnosť zaistenia príjmu. Naopak trvalé následky úrazov môžu spôsobiť obmedzenie alebo úplnú stratu schopnosti zarábať.

Ako by malo byť poistenie trvalých následkov nastavené? Suma vyplatená v prípade plnenia samozrejme zodpovedá závažnosti úrazu. Mala by byť však natoľko vysoká, aby pokryla trvalú stratu Vášho príjmu spôsobenú úrazom. Tiež sa nám oplatí uzatvoriť si poistenie s progresívnym plnením. Na jednej strane tým ušetríte na poistnom a taktiež získate výhodnejšie krytie rizík. Progresívne plnenie v praxi znamená, že hornú hranicu plnenia nám poisťovňa vyplatí len pri tých najzávažnejších úrazoch. Taktiež je dôležité si dať pozor, aké sú pri uzatváranom poistení výluky. Bolo by pre Vás nevýhodné uzatvárať si úrazovú poistku s vylúčením rizík, ktorým ste často alebo bežne vystavení. Ak potrebujete poradiť s nastavením Vašej úrazovej poistky, neváhajte využiť kontakty na týchto stránkach.

Ísť späť