Aké poistenie si vybrať k úveru

napísal Martin Horváth

Všetci dnes žijeme, tak povediac, „na úver“. Málokto ho práve nespláca niektorej z bánk, či finančných spoločností. K hypotéke okrem poistenia samotnej nehnuteľnosti automaticky patrí aj bankopoistenie, alebo, ak chcete, poistenie schopnosti splácať úver. Ako by poplatkov a nákladov s vybavovaním úveru nebolo dosť. Aj Vy sa pýtate: Je toto poistenie nevyhnutné? Musím ho uzatvoriť? Ak áno, čo je presne jeho účelom a čo z neho budem mať? Ako si vybrať?

Hypotéku uzatvárame spravidla na dlhé časové obdobie, aj niekoľko desaťročí. Za ten čas sa v našom živote často vyskytnú nepredvídané udalosti, ktoré nám zabránia alebo znemožnia udržať si príjem. Napríklad aj práceneschopnosť, strata zamestnania, invalidita a pod. Tieto a ďalšie riziká však môže kryť poistenie. Nejde však o poistenie samotnej financovanej nehnuteľnosti, ale o poistenie tej osoby, ktorá na splácanie úveru zarába, teda Vás.

Nie je výhodnejšie uzatvoriť poistenie v banke?

Banka Vám hneď pri vybavovaní úveru ponúkne bankopoistenie. Je možné, že Vám pracovník banky dokonca povie, že bez uzatvorenia bankopoistenia Vám úver neschvália, no nie je tomu tak. Zákon o ochrane spotrebiteľa zakazuje viazať predaj jednej služby na predaj inej, teda aj poskytnutie hypotéky bankopoistením je zakázané. Môže Vám však ponúknuť nižší úrok na úver v prípade, že sa poistíte v banke. V minulosti to boli celkom zaujímavé rozdiely, teraz však sú už zanedbateľné.

Jedinou výhodou bankopoistenia je, že ušetríte množstvo času, pretože ho môže každý uzatvoriť priamo v banke pri vybavovaní úveru. Väčšina bánk spolupracuje s niektorou poisťovňou a má v ponuke 2-4 balíčky programov s rôznym krytím a za rôzne ceny. Uzatvorenie takéhoto poistenia netrvá spravidla dlhšie ako niekoľko minút.

Rýchlosť vybavenia poistenia v banke však často ide na úkor možností výberu a aj odborného poradenstva. Každá banka Vám ponúkne len jednu poisťovňu, s ktorou spolupracuje a niekoľko variantov ich poistenia. Poistné podmienky, ktoré majú niekoľko strán husto písaného textu si v banke skoro nikto neprečíta a málokedy dostane od zamestnanca banky kompletné informácie o výlukáchmaximálnych limitoch poistenia. Zároveň neodporúčam pri vypĺňaní zdravotného dotazníka podceniť alebo dokonca zatajiť údaje o Vašom zdravotnom stave. V opačnom prípade na to môžete v budúcnosti nepekne doplatiť. Poisťovne totiž majú právo v prípade poistnej udalosti vypýtať si aj spätne všetky relevantné údaje z Vašej zdravotnej karty.

Čo keď už životné poistenie mám?

Kto už životné poistenie má pred vybavovaním hypotéky, nemusí si nevyhnutne uzatvárať nové. Investičné poistky sú dostatočne flexibilné na to, aby umožnili zvýšenie poistnej sumy či pridanie pripoistení, napríklad pre prípad invalidity. A nemusí to ani nutne znamenať vyššie poistné. Niekedy sa zmestíte do ceny, ktorú ste platili doteraz. Stačí sa poradiť s kvalitným odborníkom na Vaše poistenie.

Čo bude s bankopoistením o tri roky?

Hypotéky dnes prenášame z jednej banky do druhej oveľa častejšie ako si len obstarávame bývanie. Bankopoistenie je však vždy viazané na konkrétny úver. Z toho vyplýva, že pri refinancovaní úveru bankopoistenie automaticky skončí a bude treba si uzatvoriť v novej banke nové. A to vo vyššom veku a za nových podmienok. Zmena bankopoistenia teda bude drahšie nielen kvôli vyššiemu veku, ale aj vtedy, ak sa Váš zdravotný stav medzičasom zhorší. Pri horšom zdravotnom stave môže poisťovňa nové poistenie dokonca aj úplne odmietnuť. Životné poistenie však môže pokračovať aj v prípade refinancovania hypotéky do inej banky, aj v prípade zhoršenia zdravotného stavu.

Ako to funguje v bankopoistení?

V prípade práceneschopnosti, alebo ak prídete o zamestnanie, dochádza síce k plneniu vo forme preplatenia mesačnej splátky za poskytnutý úver, ale pozor! Nie na vždy. Splátky sú uhrádzané maximálne po dobu 12-24-36 kalendárnych mesiacov za celú dobu úveru a banka ich začne platiť až po 2-3 mesiacoch Vašej práceneschopnosti alebo nezamestnanosti. Po vyčerpaní si týchto lehôt už poisťovňa viac nepreplatí žiadnu splátku. Tým sa bankopoistenia líšia od bežných životných poistiek, pretože tieto odškodňujú poistených opätovne aj viackrát počas celej doby trvania poistenia (platí pre práceneschopnosť). Tu je nutné poznamenať, že v životnom poistení sa poistenie nezamestnanosti dá uzatvoriť len v niektorých poisťovniach.

V prípade smrti alebo plnej invalidity je plnenie bankopoistenia vyplatené jednorazovou dávkou. Tá v prípade úmrtia slúži na úhradu celej Vašej nesplatenej istiny úveru. Banka sa vo všeobecnosti v prípade poistnej udalosti nepýta pozostalých, čo s poistným plnením. Jednoducho splatí úver, pretože v poistnej zmluve je oprávnenou osobou práve banka. Takže pozostalí sa síce zbavia záväzku aj splátok voči banke, ale nezostanú im žiadne peniaze naviac. Ale pozor! V prípade trvalej invalidity dochádza pri bankopoistení k plneniu len vtedy, keď Sociálna poisťovňa uzná klientovi plnú invaliditu, takže až pri viac ako 70% poškodení tela. Pri životných poisteniach to býva pomernou časťou aj pri nižšom percente poškodenia.

V prípade životného poistenia si poistený môže sám určiť oprávnenú osobu. Ak už máte uzatvorené životné poistenie pred hypotékou, mojou dobrou radou je, že si nezabudnite skontrolovať, či oprávnenou osobou vo Vašej zmluve je práve osoba, na ktorej pokojnom bývaní v budúcnosti Vám záleží. V bankopoistení ide čisto iba o rizikové poistenie, viazané výlučne na úver v období jeho splácania.

Ak sa rozhodnete kryť riziká z úveru uzatvorením si životného poistenia, môžete si nakombinovať nielen riziká, ale aj výšky poistných súm podľa vlastných požiadaviek tak, aby chránili v prvom rade Vás a Vašu rodinu a nie len banku. Splátka hypotéky predsa nie je jediný výdaj rodiny a zabezpečené by mali byť aj ostatné nevyhnutné výdavky na fungovanie rodiny. Takéto životné poistenie môže obsahovať aj investičnú časť ako doplnkovú službu a odkupná hodnota účtu Vám bude vyplatená na konci obdobia v zmysle podmienok poistenia.

Ďalšou výhodou je, že počas doby poistenia si môžete prispôsobovať poistenie svojim potrebám bez súhlasu banky. A to, že počas dĺžky trvania úveru sa Vaše potreby zmenia, je viac ako pravdepodobné. Ak už životné poistenie máte uzatvorené dávnejšie, môžete ho vlastne iba prispôsobiť alebo rozšíriť o potrebné riziká splácania úveru.

Príliš veľa nevýhod bankopoistenia

Úver odporúčam poistiť, nech už sa rozhodnete pre akýkoľvek z uvedených spôsobov. Ak by sa vyskytla situácia, v ktorej by ste naozaj nemohli splácať úver a rodina by nemala ani bankopoistenie ani životné postenie, riskujete veľa. Mohli by ste sa dostať až do situácie, kedy by ste prišli o  Vašu nehnuteľnosť. Za najefektívnejšie pokladám vytvorenie finančnej rezervy na krátkodobý výpadok príjmu a dlhodobé riziká si poistiť samostatným životným poistením. Bankopoistenie má totiž oproti samostatnému životnému poisteniu viac významných nevýhod, ktoré som na záver zhrnul v nasledujúcej prehľadnej tabuľke:

 
BANKOPOISTENIE
ŽIVOTNÉ POISTENIE
+ jednoduché vybavenie
- obmedzený výber poisťovní a produktov, nemožnosť upravovania
- výrazne obmedzené poistné nároky
- pri prenesení hypotéky automaticky skončí, treba nové
- slabšie poradenstvo „na priehradke“
- oprávnenou osobou je banka
- poistenie len splátok úveru
- náročnejšie vybavenie
+ neobmedzený výber poisťovní aj produktov, variabilita úprav
+ opakované poistné nároky, aj čiastkové
+ neobmedzené trvanie aj po prenesení hypotéky
+ možnosť výberu kvalitného poradcu
+ možnosť určenia oprávnenej osoby
+ komplexnosť riešenia poistenia

Ísť späť